• Konsultacje

   • Konsultacje nauczycieli

   • Zasady organizacji godzin dostępności/konsultacji

    dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023

    Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa

     

    1.Godzina dostępności dla nauczycieli zatrudnionych na co najmniej 0,5 etatu wynosi 60 min/tyg.

    2.Spotkania/konsultacje odbywają się w wyznaczonej sali oraz o godzinie zapisanej w Harmonogramie konsultacji na rok szkolny 2022/2023

     

    3.Godzina dostępności dla ucznia:

    Uczeń po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem:

    a.      może poprawiać pracę klasową,

    b.      może poprosić o wytłumaczenie tematu/zadania,

    c.       może pracować z nauczycielem w ramach przygotowania do konkursów.

     

    4. Godzina dostępności dla rodzica:

    Rodzic umawia się z nauczycielem przesyłając wiadomość przez dziennik Librus, w treści wpisując cel spotkania oraz wskazując termin.

    Nauczyciel ma prawo odmówić spotkania z rodzicem w danym dniu ze względu na brak dostępnego terminu (spotkania z innym rodzicem lub uczniem). Wówczas nauczyciel podaje najbliższy wolny termin.

    HARMONOGRAM KONSULTACJI