• Rada Rodziców

   • Rada Rodziców

   •  

    ZARZĄD RADY RODZICÓW

    Andrzej Kucharski – przewodniczący

    Marta Mroczek - I zastępca

    Agnieszka Garwolińska – II zastępca

    Katarzyna Gulcz – III zastępca

    Magdalena Kogutowska - skarbnik

    Małgorzata Baraniok - sekretarz

     

      

     

    7 września o godz. 18:30 w sali patrona odbędzie się
    spotkanie rady rodziców.


    WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

     

    Składka wynosi: 
     

    60 zł

     


    za rodzinę (płatna jednorazowo lub w dowolnych ratach).

    Wpłat można dokonywać u przedstawiciela RR w swojej klasie
    lub

    na konto bankowe
    65 8345 1029 0200 0606 2000 0001
    (podając imiona i nazwiska dzieci oraz klasę, do której uczęszczają).
     

     

     


     

    Do kontaktów z Zarządem Rady Rodziców 
    prosimy skorzystać z adresu e-mail: 

    rr_banino@wp.pl

     

    lub przez dziennik elektroniczny LIBRUS