• Rekrutacja

     • 6 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024.

       

      Oddziały przedszkolne dzieci 3,4,5-letnich nie będą utworzone w Szkole Podstawowej w Baninie. 

      Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły
      przy ul. Tuchomskiej 15 w godzinach pracy.
       

       

      Ważna informacja – z kompletem dokumentów należy złożyć kopię aktu urodzenia dziecka.

       

      Dokumenty w wersji do poprania dostępne pod linkiem.