• Aktualności

      • Uczniowie SP Banino laureatami VI Powiatowego przeglądu Talentów Artystycznych w Żukowie.

      • W sobotę, 27.05.2023 r. w OKiSie w Żukowie odbyła się VI Powiatowy Przegląd Talentów Artystycznych skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu kartuskiego. Konkurs skierowany był do osób, które chciały zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy też talent . Liczni uczestnicy biorący udział w przeglądzie prezentowali indywidualnie lub zespołowo swoje talenty wokalne, taneczne, gawędziarskie, aktorskie, kabaretowe, recytatorskie, plastyczne oraz umiejętności gry na instrumencie.

                   Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły :

       Anhelina Leheshchych 3c, Martyna  Piechota 5e  oraz szkolny zespół wokalno-taneczny „Banińskie kwiatuszki”, w którego skład wchodzą:  Amelia Jank 1d, Liliana Dowbór 1d, Milena Arent 2a , Małgorzata Ryl 3d, Kornelia Krystian 3d, Marianna Wawrzonkowska 3e, Karolina Murawska 3e, Zofia Olszewska 3e, Kornelia Kowalska 3e , Natalia Niemczyk 3e, Alicja Kania 3e, Laura Slowi 3e, Jan Wera 1e.

                   Wszystkim laureatom gratulujemy !

        

      • Życzenia na Dzień Matki / uczniowie kl. 2f

      • K o c h a n a   M a m o!

        

       Dajemy Ci Mamo

       kwiatki i czekoladki

       na Dzień Matki.

        

       Kiedy chcesz być sama,

       to jesteś szanowana.

        

       Składamy Ci życzenia,

       żebyś miała marzenia.

        

       Wasze pociechy :)

       … Jest w niej wiele cech wspaniałych,

       choć i gorszych nie brakuje.

       Zawsze czule kocha mnie

       i przed snem czule całuje! …

       … Moja Mamo,

       na dzień Matki

       lubię dać Ci czekoladki. …

       … Dużo życzeń dla Ciebie mam,

       w dniu Twojego święta w darze dam. …

        

       … Jesteś uśmiechnięta i wesoła,

       pogodna jak tęcza kolorowa.

       Twoje rady są jak słodkie

       tabliczki czekoladki. …

       … Fajnie się razem bawimy,

       bo się bardzo przyjaźnimy

       i na wycieczki jeździmy. …

       …Moja Mama

       to prawdziwa dama. …

       …Moja Mama jest piękna,

       dla mnie przepiękna. …

       … Mamciu, Mamciu,

       kocham Cię,

       że aż wszędzie

       widzę Cię. …

       … Z mamą na łące,

       gdzie kwiatki kwitnące.

       Piknik rozkładamy

       i w tan ruszamy. …

       … Daję Ci buziaków tysiąc

       i mogę przysiąc,

       że Twoje serce raduje,

       gdy na policzku ląduje. …

        

       … Dużo zdrówka i pomyślności

       życzy Paulinka z całej miłości. …

        

       autorzy: uczniowie z klasy 2 f

        

        

        

      • Dzień Tenisa w Gminie Żukowo

      • W dniach 27-28 maja odbędzie się już V edycja Dnia Tenisa w Gminie Żukowo.

       Dzieci i młodzież grające już w tenisa zapraszamy na turniej w odpowiedniej kategorii wiekowej. 

       Natomiast wszystkie chętne dzieci, które chcą spróbować swoich sił z rakietą tenisową zapraszamy na godz. 10.30 - obowiązują zapisy (nr tel. na plakacie). Na dzieci poza tenisem czeka dmuchana zjeżdżalnia i słodki poczęstunek. Impreza jest współfinansowana ze środków Gminy Żukowo. Jest całkowicie bezpłatna dla uczestników. Zapraszamy 

      • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

      • Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Są to rozmowy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności. Co sprawia, że młody człowiek przeżywa kryzys psychiczny? Jakie są źródła problemów i jaką rolę odgrywają w nich rodzina i szkoła? Czy środowisko szkolne jest miejscem, gdzie uczeń może odnaleźć specjalistyczną pomoc? O tych i innych aspektach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną będą odpowiadać eksperci w kolejnych filmach. Pierwszy z nich dotyczy przyczyn problemów dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z cyklem filmowym.

       Źródła problemów

       Pierwszy materiał przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to próba diagnozy przyczyn problemów. Jak podkreślają specjaliści, występowanie trudności u dzieci i młodzieży jest czymś naturalnym i powszechnym. Ważne jest jednak ich odpowiednie rozpoznanie przez samych uczniów i specjalistów oraz podjęcie odpowiednich działań.

       – Występowanie problemów jest rzeczą zupełnie naturalną, ponieważ tam, gdzie coś się dzieje, gdzie jest jakakolwiek akcja i ruch, problemy i sytuacje trudne występują – takie, które my uznajemy za trudne, takie, które młodzież uznaje za trudne. Ważne jest to, w jaki sposób sobie z nimi poradzimy – mówi psycholog Joanna Wejs-Pruszko.

       Istotnym obszarem, który powoduje trudności psychiczne dzieci i młodzieży, jest szeroko rozumiane środowisko szkolne. Psycholog Monika Surawska wskazuje w tym przypadku m.in. na problemy związane z edukacją czy konflikty z rówieśnikami.

       Problemy w relacjach rodzinnych

       Specjaliści zgodnie przyznają, że jedną z głównych przyczyn, która powoduje trudności psychiczne u dzieci i młodzieży, są problemy w relacjach rodzinnych.

       Monika Rogowicka, psycholog: – Na poziomie ogólnym to jest głównie przemoc w rodzinie. Rozwiązujemy problemy nie tak naprawdę szkolne, tylko domowe.

       Problemy w rodzinie przyczyniają się do narastania trudności psychicznych i pogłębiania późniejszych kryzysów. Jeśli rodzina przestaje dawać poczucie bezpieczeństwa, istnieje duże prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń lękowych i innych trudności w funkcjonowaniu. Problemem jest nie tylko przemoc czy patologie związane nadużywaniem alkoholu, ale także rozluźnienie więzi i brak uwagi ze strony rodziców.

       – Problemy, z którymi dzieci i młodzież do nas przychodzą, to są problemy rodzinne, czyli to wszystko, co się dzieje w naszych rodzinach na co dzień. I nie mówię tutaj wcale o ogromnych patologiach. Wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z rodzicami, którzy nadużywają alkoholu albo są uzależnieni od alkoholu. Są domy, w których zdarza się przemoc czy słowna, czy fizyczna. Natomiast bardzo często są to rodziny wyglądające z zewnątrz na „normalne”, aczkolwiek takie, w których pojawia się zaniedbanie. Nasze problemy w dużej mierze zaczynają się w dzieciństwie i zaczynają się od tego, w jakiej rodzinie wyrastamy, jak jesteśmy wychowywani, a także od postaw rodzicielskich – podkreśla Monika Surawska, psycholog z Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

       Pandemia i izolacja społeczna

       Pandemia i wielomiesięczna izolacja społeczna nasiliły problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Brak kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami, niewystarczająca aktywność fizyczna, godziny spędzane przez ekranami komputerów wpłynęły na zachowanie młodych ludzi i ich samopoczucie.

       Kinga Kuczyńska-Łada, pedagog specjalny: – Odcięcie całkowite z dnia na dzień od kontaktów, od środowiska. Nas również jako dorosłych to dotyczyło i też pewne problemy zaczęły się tworzyć. U dzieci te oddziaływania pandemiczne jeszcze mają wydźwięk w zachowaniach i w zdrowiu psychicznym.

       Więcej specjalistów w szkołach

       Coraz więcej uczniów korzysta ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Nierzadko pomocy potrzebują także osoby z ich najbliższego otoczenia. Pędzący coraz szybciej świat przepełniony bodźcami i cyfrowymi nowinkami, osłabienie więzi rodzinnych, izolacja domowa i nauka zdalna to tylko niektóre czynniki pogłębiające ten kryzys. Ich suma przyczynia się do znaczącego wzrostu wśród młodych depresji, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania, a nawet prób samobójczych.

       Stąd też w szkołach systematycznie wzrasta liczba specjalistów. Mamy coraz więcej psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych. Powstają rozwiązania, których celem jest systemowe wsparcie dziecka doświadczającego trudności i jego rodziny.

       Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego: – Trzeba bardziej profesjonalnie skoordynować wsparcie dla dzieci z różnymi problemami – dla dzieci, które doświadczają problemów edukacyjnych, ale także psychologicznych. Stąd prace nad określeniem standardów zatrudnienia specjalistów, które rozpoczęły się jeszcze przed pandemią i przyspieszyły w związku z pandemią. Dlatego też wprowadziliśmy specjalistów do szkół i placówek – wprowadziliśmy standardy, bo specjaliści już byli – ale te standardy spowodowały, że mamy prawie dwa razy więcej specjalistów w szkołach, czyli z 22 tysięcy na 42 tysiące, a docelowo w następnym roku chcemy, żeby to było 53 tysięcy specjalistów. Są to psycholodzy i pedagodzy specjalni. Myślimy tu o logopedach, neurologopedach i innych specjalistach, o których potrzebie decyduje dyrektor szkoły, znając swoje środowisko i znając swoje dzieci.

       Zakłada się, że dzięki wprowadzonym przepisom liczba etatów nauczycieli specjalistów wzrośnie w 2024 r. o 143 proc. Wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów będzie uzależniony od liczby dzieci w przedszkolu, szkole lub zespole.

       Cykl materiałów o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym

       Zagadnienia podejmowane w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki będą skupione wokół szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. W kolejnych produkcjach usłyszymy m.in. o negatywnych skutkach zaburzeń psychicznych (stalking, używki, nowe technologie, social media, e-papierosy, sytuacje przemocowe), wsparciu instytucjonalnym i organizacyjnym, a także o komunikacji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, roli rodziców, pedagogów i psychologów w zakresie wsparcia młodzieży czy świadomości społecznej na temat tego problemu.

        

      • Spartakiada Młodzieży Wędkarskiej 2023 r.

      • W sobotę 13.05.2023 r. odbyła się w Wiślince(Wyspa Sobieszewska) Spartakiada Młodzieży Wędkarskiej. Przedstawicielami naszej szkoły byli Szymon (klasa7A) i Filip (klasa5A)

       Od wczesnych godzin porannych rozpoczęła się konkurencja połowu ryb na Kanale Śledziowym(okolice miejscowości Błotnik). Do południa wszyscy uczestnicy spartakiady w skupieniu łowili ryby. Szymon złapał trzy spore okonie, a Filip okonia i płoć.

       Po zważeniu ryb  zjedliśmy pożywny obiad. Następnie pojechaliśmy na boisko sportowe(Wiślinka), gdzie odbyły się kolejne konkurencje.

       * Rzuty do celu (Tarcza Arenberga ) oraz rzut na odległość.

       W tej konkurencji, w kategorii 8-12 lat, FILIP uzyskał III miejsce.

       *Kolejny konkurs sprawnościowy-20 rzutów piłeczką tenisową do celu.

       W tej konkurencji, w kategorii 8-12 lat, FILIP zdobył II miejsce.

       Po zakończeniu wszystkich konkurencji, w oczekiwaniu na wyniki, wszyscy zjedli ogromne kanapki i wafelki.

       Podczas rozdania nagród FILIP otrzymał dwa puchary, dwa medale oraz talon do sklepu sportowego. SZYMON wybrał super kołowrotek.

       Dziękujemy naszym młodym wędkarzom za zaangażowanie podczas spartakiady. Dziękujemy  panu Krzysztofowi za przywiezienie chłopców na miejsce oraz wsparcie podczas zawodów.

       ZAPRASZAMY na kolejne zawody wędkarskie za rok, a być może już we wrześniu. (AB)

      • Warsztaty chemiczne klas 1

      • Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w warsztatach chemicznych, podczas wykonywania  doświadczeń, ćwiczyli umiejętności czytania instrukcji, skupienia i precyzji, poradzili sobie znakomicie. Dodatkowo dowiedzieli się jak wykonywać doświadczenia eksperymenty w klasie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

      • Warsztaty gipsowe w Oddziale Przedszkolnym

      • WARSZTATY GIPSOWE z Panią Beatą - to 45 minut dynamicznie i kreatywnie spędzonego czasu. 8 i 9 maja mogli się o tym przekonać wszyscy uczniowie Oddziału Przedszkolnego. Kierowani wskazówkami, samodzielnie przygotowali masę gipsową i wykonali odlewy w przeznaczonych do tego foremkach. Wartością dodaną było multum śmiechu i możliwość pobrudzenia się w artystyczny sposób. Teraz "dzieła sztuki" spokojnie schną, aby wkrótce mogły nabrać barw i brokatowego blasku… 

      • Konkurs fotograficzny "Codzienność"

      • Fundacja You Plan Culture w partnerstwie z Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież narodowości ukraińskiej do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Codzienność". Chcemy poznać perspektywę życia i tworzenia nowej tożsamości młodych migrantów w Polsce. Fotografia, jako forma szeroko dostępna (telefony kom.) daje odbiorcom szansę na pokazanie swojego punktu widzenia. Sztuka, niejednokrotnie jest najlepszym kanałem do wyrażania trudnych doświadczeń. Z wyłonionych na podstawie konkursu prac powstanie wystawa fotografii. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa pomorskiego, narodowości ukraińskiej w wieku od 12 do 18 lat.Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz do dnia 28.05.2023 [do godziny 23:59]

       Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/codziennosc_zgloszenie_konkursowe

       (w razie problemów z dokonaniem zgłoszenia prosimy o kontakt na adres youplanculture@gmail.com)

       Nagrody:

       vouchery do Salonu Empik o równowartości 200 zł dla 20 wyróżnionych autorek/autorów

       z wybranych prac powstanie wystawa “Codzienność”, której wernisaż zaplanowano 18.06.2023 w Muzeum Emigracji w Gdyni podczas Dnia Kultury Ukraińskiej - organizowanego przez Fundację You Plan Culture.

       Regulamin konkursu w języku polskim i ukraińskim oraz materiały graficzne w załączniku wiadomości.

       Informacje i zgody dostępne na stronie:w języku polskim: https://youplanculture.com/ps_codziennosc/;w języku ukraińskim: https://youplanculture.com/ps_codziennosc_ukr/.Więcej informacji dla młodzieży (w dwóch językach) dostępne w wydarzeniu: https://fb.me/e/18YWYOjLm

       Najważniejsze kryteria:

       1. Praca konkursowa powinna odnosić się w sposób bezpośredni do tematu „Codzienności” oraz spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki:

       a) praca - zdjęcie będzie przyjęte wyłącznie w postaci cyfrowej;

       b) fotografia może być wykonana aparatem fotograficznym, tabletem lub smartfonem;

       c) w ramach jednego zgłoszenia uczestnik może wysłać do Konkursu maksymalnie 3 fotografie (Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca );

       d) przesłany plik musi mieć większy niż 1MB

       f) zdjęcie może być w dowolnej kolorystyce;

       g) dopuszczalne formaty plików to JPG oraz PNG;

       h) zdjęcie powinno być plikiem oryginalnym, nie przetworzonym komputerowo – nie dotyczy korekty kolorystyki, kontrastu i ostrości, a także drobnego retuszu.

       Partnerem konkursu jest Muzeum Emigracji w Gdyni

       Konkurs organizowany w ramach projektu “PoznajMY się” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

        

       Do pobrania

        

       regulamin konkurs fotograficzny Codzienność(PL).pdf

       regulamin konkurs fotograficzny Codzienność(UA).pdf

        

      • Klasa 0A z wizytą w Bibliotece

      • Corocznie, 8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Tego dnia najmłodsi uczniowie Szkoły wybrali się do Biblioteki Gminnej w Baninie, aby złożyć pracującym tam Paniom - Sylwii i Marcie - najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich święta. Zanim jednak wyszli z budynku, spotkali się z Policjantami, którzy przypomnieli im o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, życząc na koniec owocnego spotkania. I tak też się stało. Zerówkowicze zostali przyjęci w Bibliotece z serdecznością i uśmiechem. Poznali "wielką tajemnicę" wszystkich bibliotek, przeszli proces wypożyczania książek, decydując się na opowieść Waldemara Cichonia pt. "Gdzie jesteś, Cukierku?". Obejrzeli też woluminy na regałach i to z każdej strony. 

       Pani Sylwia wiedząc, że od września uczniowie klasy 0a idą do pierwszej klasy - zaprosiła swoich gości do kącika czytelniczego, gdzie przeczytała książkę "Franklin idzie do szkoły". Historia Żółwika sprawiła, że wszyscy wysłuchali jej jak zahipnotyzowani. 

       Magia tego miejsca sprawiła, że każdy zapragnął przyprowadzić do Biblioteki swoich najbliższych! A znając urok sześciolatków i dar ich przekonywania - z pewnością liczba czytelników Pani Marcie i Pani Sylwii się powiększy. Tego serdecznie Im życzymy!

      • Szkolny Konkurs recytatorski Poezji Polskiej w kategorii klas I-III

      • Miło nam ogłosić nazwiska laureatów Szkolnego Konkursu Poezji Polskiej
       w kategorii klas I-III

        

       I miejsce  - Antoni Ciechanowicz z klasy 3g

       II miejsce -Zofia Brach z klasy 3c

       III miejsce - Zuzanna Słowik z klasy 1i

        

       Wyróżnienia:

       - Jan Ryl z kl. 1d

       - Kornelia Drewska z kl. 3d

       - Laura Lisiecka z kl. 3e

       - Hanna Ciechanowicz z kl. 2c

        

       Gratulujemy sukcesu!

        

       Dziękujemy także wszystkim uczestnikom konkursu, którzy godnie reprezentowali swoje klasy. Doceniamy waszą odwagę i poświęcony czas. Zachęcamy do nieustannego doskonalenia gry aktorskiej na deskach szkolnej sceny.

        

       Zapraszamy zwycięzców i osoby wyróżnione na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 15 maja (w poniedziałek) o godzinie 13:00 na hol przy sali 113. Zachęcamy do przyjścia uczniów klasy 3g, 3c i 1i, aby wysłuchać recytacji wierszy przez laureatów.

        

       koordynatorki konkursu:

       M. Kotulska i J. Piasecka - Winiarska