• Aktualności

      • Konkurs szkolny dla chętnych uczniów klas I-VIII

      •  

       Zasady uczestnictwa:

        

       1)Wykonaj selfie (swój portret) na tle/ w tle pająka. Na zdjęciu musi być widoczny pająk i twoja twarz(może być fragment, który umożliwi rozpoznanie osoby).

        Trudne zadanie, dasz radę!

       Wykonujemy zdjęcia pająkom w naturalnym środowisku(łąka, las, ogródek  itp.)

       Na zdjęciu uwieczniamy TYLKO gatunki żyjące w naturze.  

        

       2) Wybór ujęcia i pomysłowość pozostawiamy autorom prac fotograficznych.

        

       3) Uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 fotografii.

        

       4) Autor wysyła zdjęcie/zdjęcia konkursowe na adres e-mail  babkizbiolki@gmail.com 

            do dnia 15 września 2023.

            W tytule e-maila prosimy podać imię, nazwisko oraz klasę.

        

       5) Podczas wykonywania zdjęć ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ,

        dbaj o bezpieczeństwo pająków 😊

        

       Anna Borowicz i Edyta Danieluk

      • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

      • Informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 17 lipca 2023 r.

        

       Szczegóły i generatory wniosków dostępne są pod poniższymi linkami:

       1.   Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)

       O stypendium można ubiegać się dla ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który w roku szkolnym 2022/2023 zdobył przynajmniej jeden tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej ponadwojewódzkim (ogólnopolskim).

       2.   Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej)

       Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

       1. w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
       2. w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
       3. w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
        • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
        • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
       4. w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
       5. uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

       3.   Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych)

       Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

       1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
       2. w roku szkolnym 2022/2023:
       1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

       – I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
       – I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

       1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,40;
       1. w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
       2. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza;
       3. uzyskał minimum 29 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

       Poniżej znajduje się link do Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego określającej regulaminy przyznawania wszystkich trzech typów stypendiów:

        

       Uchwała nr 682/LIII/2023 SWP (Regulamin)

      • Turniej koszykówki 3x3 Street Challenge Moderna Sopot 2023

      • W dniu 24.06.2023 nasi uczniowie uczestniczący w treningach koszykówki organizowanych przez Radę Rodziców reprezentowali szkołę w turnieju koszykówki 3x3 Street Challenge Moderna Sopot 2023.

       W turnieju wystartowało w sumie 128 drużyn z całej Polski! Nasi koszykarze mieli okazje zdobywać doświadczenie w grze z zawodnikami na różnym poziomie, także z takimi, którzy na codzień grają w profesjonalnych klubach. Na boiskach zostawili serducha i waleczność! Były mecze wygrane i przegrane, ale każde doświadczenie się liczy! Najważniejsze, że jest pasja, serce i chęci!! A możliwość reprezentowania szkoły była dla uczniów zaszczytem!

      • Zapisy na basen na rok szkolny 2023/2024

      • Zapisy na naukę pływania dla uczniów od 7 roku życia na rok szkolny 2023/2024 rozpoczną się
       od dnia 23.06.2023 drogą elektroniczną na adres:

       referent@spbanino.pl

       Proszę o podanie danych dziecka:

       - imię i nazwisko,

       - klasa,

       - nr telefonu do rodzica.

       Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki.

       Decyduje kolejność zgłoszeń.

        

        

      • Dobre wyniki naszych uczniów w turniejach tenisowych

      • Ania Nastały, uczennica kl. 6 d wygrała w ostatni weekend Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w Zielonej Górze. 

       Ania wygrała 4 mecze bez straty seta.

       Janek Nastały, uczeń kl. 7 d zajął III m-ce w grze podwójnej w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w Sopocie. 

       Wakacje to w tenisie czas intensywnych treningów i startów w turniejach. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów !

      • Bezpieczne wakacje i pierwsza pomoc

      • W poniedziałek 19 czerwca br. odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów naszej szkoły.

       Uczestnicy zostali zapoznani  z zasadami bezpieczeństwa ratowników oraz  przepisami chroniącymi osoby udzielające pomocy. Spotkanie było podzielone na stacje, w których omawiano:

       • środki opatrunkowe,
       •  podstawowe wyposażenie ratowników,
       • działanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
       • resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO),
       • układanie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bezpiecznej,
       • pomoc osobie krztuszącej się,
       • opatrywanie ran.

       Ważną częścią spotkania były scenki, w trakcie których należało wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi. Zadania wymagały zgrania zespołu, dobrej komunikacji pomiędzy ratującymi oraz gotowości do niesienia pomocy innym.

       Nad wydarzeniem czuwali Instruktor Pierwszej Pomocy PCK oraz ratownik wraz wolontariuszami z grupy SIM Wejherowo.

       Wszystkim aktywnym uczestnikom ćwiczeń gratuluję sukcesu – odważyliście się spróbować swoich sił. Szczególne wyrazy uznania  dla najwytrwalszych uczniów: Sandry, Dawida, Borysa, Bartka, Nikodema, Mikołaja, Piotra, Grzegorza, Szymona, Eryka oraz Filipa. Z Wami można  czuć się bezpieczniej!

        

        

       Udanych i bezpiecznych wakacji!

       Kinga Kamińska

      • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Banina zajęła 3 miejsce

      • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Banina, zajęła 3 miejsce i zdobyła brązowy medal w zawodach sportowo -pożarniczych, które odbyły się w dniu 17.06.2023 w Przyjaźni.
       W składzie drużyny byli uczniowie szkoły podstawowej w Baninie, którzy są członkami MDP:
       Jagoda
       Wolff          klasa 6d
       Małgorzata Sobisz    klasa 7d
       Michał Gurski        klasa 6c
       Stanisław Sobieraj   klasa 6c
       Antoni Barzowski     klasa 6b
       Bartosz Odya         klasa 6d
       Kacper Ostrowski     klasa 7d
       Sebastian Galuhn     klasa 6e

       Opiekun
       Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Baninie.
       Ryszard Sobieraj.

        

        

      • Spotkanie z Krzysztofem Piersą-pisarzem

      • Dnia 20.06.2023 uczniowie klas 5-8 naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Piersą-pisarzem ,terapeutą uzależnień od gier komputerowych i internetu,  autorem takich książek jak: ,,Trener marzeń’’ , ,,Komputerowy ćpun’’ ,powieści fantastycznej ,,Kosmiczne Bobry i Zemsta Księżycowej Szarańczy’’

       Krzysztof Piersa  sam pokonał uzależnienie od gier i obecnie  jako ekspert w tej dziedzinie wpływa na zachowania współczesnych graczy przedstawiając jakim zagrożeniom podlegają .

       Spotkanie było niezwykle interesujące, uczniowie zadawali mnóstwo pytań, począwszy od gier komputerowych , realizacji marzeń, do bohaterów książkowych.

       Biblioteka zakupiła książki zaproszonego gościa .

       Po wakacjach zapraszamy do lektury.

        

      • KONCERT W SP BANINO W WYKONANIU ZESPOŁU TUTTI Z CHMIELNA

      • 16 czerwca 2023 w sali teatralnej SP w Baninie odbyły się trzy koncerty dla uczniów klas 0-
       III oraz klasy integracyjnej 6a . Wykonawcami koncertu był zespół Tutti, w którego skład wchodzą
       osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczające do świetlicy Środowiskowego
       Domu Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie. Zespół powstał w ramach
       zajęć muzykoterapii. W czasie koncertu prowadzonego przez dyrygentkę zespołu Hanna Pek,
       uczniowie szkoły wysłuchali Francuskich dzwonów P. Cubasa, Sonatiny F. Spindlera, utworu R.
       Schumanna O dalekiej krainie oraz The Sound of Silence duetu Simon i Garfunkel .
       Koncert miał charakter edukacyjny. Słuchacze udzielali odpowiedzi na pytania z zakresu
       wiadomości edukacji muzycznej zadawane przez dyrygentkę. Utrwalali nazwę i barwę dźwięku
       instrumentów perkusyjnych melodycznych – dzwonków chromatycznych, metalofonów altowych i
       basowego, ksylofonu altowego oraz instrumentów perkusyjnych niemelodycznych – dzwonków
       rurowych, dzwonków szklanych wietrznych , talerza, trójkątów, clavesów. Rozpoznawali nazwy
       instrumentów wykonujących melodię w słuchanym utworze, ustalali budowę formalną kanonu lub
       trzyczęściowej części utworu ABA.
       Uczniowie chętnie wysłuchali koncertów. Z zaangażowaniem współuczestniczyli udzielając
       odpowiedzi na zadawane przez dyrygentkę pytania. Na koniec koncertów widownia dziękowała
       gromkimi brawami i owacjami na stojąco co było wyrazem największego uznania dla
       niepełnosprawnych artystów.

      • Podsumowanie Przedwakacyjnej Zbiórki Surowców Wtórnych.

      • W sobotę 17.06.2023 r. odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym zbiórka surowców wtórnych. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli dostarczyć surowce wtórne. Wspólnie zebraliśmy dwa duże kontenery makulatury. Jeden kontener plastikowych butelek i nakrętek. Bardzo dużo złomu(puszki aluminiowe i metalowe-po konserwach i karmie dla zwierząt oraz inne metalowe przedmioty) Dostarczyliście państwo również sporo zużytych baterii i elektrodopadów.

        

       Do pomocy zgłosiło się 8 uczniów(dwoje z klasy VIII i sześciu z klasy VII)

       Bardzo dziękujemy za wyczerpująca pracę. Pomocnicy dwoili się i troili, aby upakować wszystkie dostarczone „dary”. Dziękujemy, również rodzicom, ucznia klasy 7D i 7C , którzy pomagali podczas każdej zbiórki surowców.

       Surowce dostarczył 136 uczniów.

       Podczas zbiórki, już od 8:00 rano, pogoda dopisywała. Było umiarkowanie ciepło, nie grzało słońce, nie wiał wiatr, nie padał deszcz. Jednym słowem –wymarzona pogoda do ciężkiej pracy.

        

       Dziękujemy, zapraszamy na kolejną zbiórkę surowców po wakacjach (AB)

      • Wycieczka klas zerowych

      • W dniach 06.06.2023 r. oraz 07.06.2023 r. odbyła się wycieczka klas 0 do Kiełpina do miejsca ,,Agroturystyka u Rychertów”. Dzieci korzystały z różnorodnych atrakcji, poznały florę i faunę okolicy. Miały szansę zabawić się w małego piekarza wypiekając pyszne bułki w piecu chlebowym. Tworzyły, również figurki z masy solnej kształtując zdolności manualne. Dzieci degustowały bułki zajadając się kiełbaską, którą sami upiekli w ognisku. Miały możliwość przejażdżki wozem drabiniastym wokół jeziora podczas, której podziwiały widoki i śpiewały piosenki. Zwiedzaliśmy stajnię oraz zobaczyliśmy zwierzęta hodowlane i ich naturalne środowisko. Dzieci były zachwycone wyjazdem, z którego wróciły zintegrowane i szczęśliwe. To były przyjemne dni;).

      • Baśniowy ambaras

      • Uczniowie z zespołu wokalnego przygotowali bajkę muzyczną "Baśniowy ambaras" dla najmłodszych dzieci w szkole z klas pierwszych i zerówek.Zabawa w teatr dała wiele radości aktorom i widzom.

      • Zapraszamy na Dzień Kultury Ukraińskiej

      • W dniu 18.06.2023 w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się: PoznajMY się - Dzień Kultury Ukraińskiej.

       Od października 2022 roku w ramach projektu “PoznajMY się” budujemy dobre praktyki dla wielokulturowego środowiska w województwie pomorskim. Staramy się zwiększać poziom świadomości i empatii w zakresie potrzeb i problemów obcokrajowców. 

       Zbliżając się do podsumowania projektu zapraszamy na "PoznajMY się - Dzień Kultury Ukraińskiej" w Muzeum Emigracji w GdyniJuż 18 czerwca 2023 roku spotkamy się na integracji kulturowej skierowanej do wszystkich mieszkańców regionu.


       W programie:

       • Koncerty Muzyki Ukraińskiej: Gordiy Starukh - mistrz liry korbowej i producent muzyczny ze Lwowa oraz Rybonka - ukraińsko-polski, gdański duet muzyczny grający muzykę autorską.

       • Pokazy filmów dokumentalnych: “Syndrom Hamleta”, “Moja Ozerna”, “Bajka o koniku”

       • Wyszywanki - warsztaty haftu ukraińskiego, prowadzenie: Nataliia Kovalyshyna

       • Wystawa “Codzienność” - finał konkursu fotograficznego dla młodzieży ukraińskiej.

        

       PoznajMY się na Polskiej 1! Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny!

       Szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach, grafiki oraz film promocyjny dostępne są w linku poniżej: https://drive.google.com/drive/folders/1jiU9vxQ6puThA-oVMuoC1TTmGP-y9sQt?usp=sharing

        

       Link do wydarzenia na Facebook’u: https://fb.me/e/3gaX7bXwO


       Zapisy na warsztaty haftu ukraińskiego: https://bit.ly/wyszywankiDKU_zapisy

        

       Więcej o działaniu: https://youplanculture.com/ps_dzień kultury ukraińskiej/

       Więcej o projekcie: https://youplanculture.com/poznajmysie/

      • Dzień Dziecka w Oddziałach Przedszkolnych

      • Dzień Dziecka dla uczniów z Oddziałów Przedszkolnych to niezwykłe wydarzenie. Nauczyciele zadbali, aby każda chwila w szkole była dla nich atrakcyjna i przepełniona radością. Dlatego już od samego rana dla każdego czekały małe upominki. Następnie klasy przechodziły na Halę Tenisową, gdzie mogły sprawdzić swoje siły podczas rozgrywki w zbijaka, pokonując tory przeszkód oraz poćwiczyć odbicia rakietą tenisową. Piknik przy placach zabaw stanowił formę relaksu połączoną z degustacją lodów. Kolejnym punktem tego wyjątkowego dnia był Bieg Przedszkolaka. Uczniowie mogli wybrać swojego Bajkowego Opiekuna grupy, który prowadził z nimi rozgrzewkę i dopingował podczas Sztafety 4 x 100 m. Determinacja zawodników została nagrodzona zwycięskimi drużynowymi pucharami, a dzięki wielkiemu zaangażowaniu Organizatorki Biegu Przedszkolaka - Pani Justyny Urban, każdy uczestnik otrzymał złoty medal za udział w wydarzeniu sportowym.

       To był cudowny dzień! Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i moc serdecznych uśmiechów :)